Bonws!

BONWS Podpeth – Iwan Fôn

“Reu”, “actio”, “Duw”, Bryn Fôn, syrpreisys a sleepwalking!  Mae’r actor a chanwr Iwan Fôn yn ymuno efo Iwan, Hywel ac Elin i drafod hyn a llawer mwy.  Dilynwch Iwan ar Twitter (@IwanFon1) am y diweddaraf.

BONWS Podpeth – Vernon Pitts

Be ddigwyddodd yn 1898 yn Cuba wnaeth ddechrau cyfres o ddigwyddiadau wnaeth arwain at yr ymosodiadau terfysg ar America ar yr 11eg o Fedi, 2001?  Mae Vernon Pitts yn “Truther”, ac yn ymuno a’i neiaint Iwan a Hywel i dynnu llun o fap y byd, egluro’r conspirasi 9/11 o ddechrau i’r diwedd, ac yn datgelu pwy yn union ydi’r “right-wing fascist...

Bonws!

BONWS Podpeth – Elan Mererid Rhys

Cyn fflio i Batagonia, mi wnaeth Elan Mererid Rhys siarad efo Iwan a Hywel am Bendith, byw yn Amsterdam, Cân i Gymru, a rock stars yr elusen Gisda.  Mae Iwan yn deud pethau tydi o ddim i fod i ddeud, felly anwybyddwch ei eiriau os gwelwch yn dda!  Dilynwch Elan ar Twitter – @elanmererid.

Bonws!

BONWS Podpeth – Elis Dafydd

Y bardd Elis Dafydd yw ein gwestai arbennig wythnos yma!  Dewch i wrando am awr arbennig lle mae Elis yn siarad am porn, Helyntion Jos Y Ficar ac actio fel pry cop, cyn i Iwan anghofio bod o ddim yn cael siarad am Cân i Gymru (wps!).  Dilynwch Elis ar Twitter – @elisdafydd.

Bonws!

BONWS Podpeth – Ifor ap Glyn

Mae ein gwestai arbennig wythnos yma yn Fardd Cenedlaethol Cymru, cyflwynydd Sêr ar HTV Cymru, prif leisydd Treiglad Pherffaith, ac mae o’n cefnogi Spurs.  Dewch i wrando ar gyfweliad BONWS lle mae Ifor ap Glyn yn egluro i’r hogia’ pethau fel Brexit, Bar Mitzvahs a’r Gynghanedd.  Dilynwch Ifor ar Twitter – @iforapglyn Ymddiheuriadau i: Asiant Ifor ap Glyn Arfon Wyn Donald...