Sesiwn Fawr Dolgellau

Podpeth #39 – Sesiwn Fawr Dolgellau 2017

Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn cerdded o gwmpas Dolgellau ar y Dydd Sul, lle mae Iestyn Tyne yn bwyta wyau a’r comedïwr Dan Thomas yn trafod The Room. Yn ogystal â hyn, mae Guto Howells, Gerwyn Murray, Gwilym Bowen Rhys a Gruff Jones yn ymddangos, ac mae Iwan yn sôn am be ddigwyddodd pan aeth o am suit...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #38 – “Umami!”

Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Umami, y blas sydd ddim yn sur, chwerw, hallt neu felys. Hefyd ar yr agenda mae Wacky Races, Elon Musk, mabolgampau ac enwau brenhinol. Dim gwestai wythnos yma, ond mae ‘na Odpeth – Jackson Chwilod (Pollock), ac mae Elin yn dysgu’r hogiau am dybl N ac R a’r goben yn Class...

Podpeth #37 – Gŵyl Arall 2017

Er bod yr hogiau heb gael gwahoddiad i recordio podlediad arbennig yn fyw o Ŵyl Arall, mi wnaethom fynd a’r recordydd sain lawr i Gaernarfon yn ystod yr wyl ar b’nawn Dydd Sadwrn yn yr haul, a dros awr mewn 4 leoliad gwahanol, mi wnaethom lwyddo i recordio…  Podpeth! Dim Elin, SyniaDad, Class Cymraeg, Postpeth, Gwestai Arbennig ‘na Odpeth wythnos...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #36.5 – “Dai Sgyffaldi 2”

Rhan 2 o Podpeth 36! Yn y bennod yma mae Hywel, Elin ac Iwan yn trafod hanes cymeriadau comedi Cymru, Wetherspoons, a chwmnïau Cymraeg! Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau’r gwahaniaeth rhwng gyrru, anfon a danfon yn Class Cymraeg. Hefyd, mae gan Dad syniad newydd – “Y Targed”. Cysylltwch drwy’r wefan (drwy glicio ar y dalen “postpeth” ar top y...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #36 – “Dai Sgyffaldi”

Rhan 1 o Podpeth 36! Yn y bennod yma mae Hywel, Elin ac Iwan yn trafod newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth, y gwahaniaeth rhwng chick pea a runner bean, a pam bod Rupert The Bear yn gwisgo’r trowsus ‘na?! Yn ymuno dros y we o Abertawe yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf mae’r bardd Elan Grug Muse, sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter! Mae cyfrol...