Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #35 – “Plismon Cachu Trwsus”

Gyda senedd grog a dyfodol ansicr, mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod rhyw ar teli, Rastafarianism ac yoga! Mae Miss Elin yn dysgu’r hogia sut i dreiglo yn gywir yn Clas Cymraeg, mae Hywel yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (“Bark Zuckerberg”), ac mae Iwan yn gofyn y cwestiynau pwysig i gyd fel “pwy fysa’n curo mewn ffeit – Sting...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #34 – “Pleidleisio”

Wythnos yma, mae Hywel, Elin ac Iwan​ yn trafod yr etholiad. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau’r gwahaniaeth rhwng “cychwyn” a “dechrau”, a phryd i ddefnyddio Y neu Yr. Mae Hywel yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (“Marty McFine”), ac yn lle BONWS, mi fydd y BONWS Odpethau yn mynd ar ei’n sianel YouTube (sydd dal yn llwyth o nymbyrs a...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #33 – “Ansensitif”

Mae Hywel ag Elin yn hungover (eto) ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc, ac mae Iwan yn benderfynol o fod yn ddwys drwy son am derfysgaeth. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau sut i ddweud os ydi gair yn fenywaidd neu wrywaidd, mae Iwan yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (“Tigerist”), ac ar ôl i bethau droi yn ddifrifol, mae Hywel...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #32 – “Clwb Tatws Alaw Gin”

Mae Hywel, Iwan ag Elin yn hungover yn y bennod yma, ac yn siarad am amryw o bethau dibwys a gwirion. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau am arddodiaid, mae Iwan yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (“Haka Na’n Mental”), ac mae Hywel yn switchio off. Elidir Jones (@ElliotSquash, Fideo Wyth, Plant Duw, Y Porthwll, Griff Y Ci, ayyb) sydd yn...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpeth #31 – “Roc a Rol”

Mae Hywel, Iwan ac Elin yn ôl gyda Podpeth ar ei newydd wedd, gyda jingles a phethau go wir! Yr Odpeth cyntaf erioed, y Clas Cymraeg cyntaf erioed, ac mae Lisa Angharad yn ateb eich cwestiynau Twitter! Hefyd, mae gan @SpursMel syniad newydd – Ffrinj. *YMWRTHODIAD* – Mae Hywel yn sôn am ei gig “wythnos nesaf”, ond yr wythnos wedyn...