Sesiwn Fawr Dolgellau

Podpeth #39 – Sesiwn Fawr Dolgellau 2017

Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn cerdded o gwmpas Dolgellau ar y Dydd Sul, lle mae Iestyn Tyne yn bwyta wyau a’r comedïwr Dan Thomas yn trafod The Room. Yn ogystal â hyn, mae Guto Howells, Gerwyn Murray, Gwilym Bowen Rhys a Gruff Jones yn ymddangos, ac mae Iwan yn sôn am be ddigwyddodd pan aeth o am suit...

Podpeth #37 – Gŵyl Arall 2017

Er bod yr hogiau heb gael gwahoddiad i recordio podlediad arbennig yn fyw o Ŵyl Arall, mi wnaethom fynd a’r recordydd sain lawr i Gaernarfon yn ystod yr wyl ar b’nawn Dydd Sadwrn yn yr haul, a dros awr mewn 4 leoliad gwahanol, mi wnaethom lwyddo i recordio…  Podpeth! Dim Elin, SyniaDad, Class Cymraeg, Postpeth, Gwestai Arbennig ‘na Odpeth wythnos...

syniadad

SyniaDad Sbeshal

Wythnos yma, i ddathlu 30 o Podpethau, mae Iwan a Hywel yn edrych yn ôl ar eu hoff SyniaDadau mewn Podpeth arbennig! Mae’r clipiau yn cynnwys: KaraoCi Cymraeg (Podpeth #14) Orchestra’r Mor (Podpeth #10) Helfa’r Drones (Podpeth #12) Mwydro’r Mascots (Podpeth #20) Hwyl Y Ffair (Podpeth #25) Botwm Michael Jackson (Podpeth #8) Dilynwch Dad ar Twitter – @SpursMel.  Wythnos nesaf,...

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpêl-droed (v Portiwgal)

Ar ôl twrnamaint bythgofiadwy, mae Cymru allan, wedi colli 2-0 i Portiwgal yn y semis.  Ond, mae Iwan a @SpursMel yn bell o fod yn ddigalon (heb law bod Mel isio roi cweir i Cristiano). Mae Hywel yng nghwmni Dan Owen (I Fight Lions), John Sams a Jack Peyton, i drafod y gêm (a Tinder).

Podpeth - Podlediad Cymraeg

Podpêl-droed (v Gwlad Belg)

Wow!  Ymateb i gêm hanesyddol arall i Gymru wrth i ni guro’r Gwlad Belg 3-1 i fynd ymlaen i’r rownd gynderfynol!  Mae Iwan a @SpursMel yn breuddwydio am Ffrainc, a mae Hywel yn rhegi’n angerddol efo Dan Owen, Mr a Mrs Jones, a dyn mewn poncho (Gaz Clarke) yn y glaw ar faes ŵyl Ymuno. Cyn. sylwebaeth S4C Nic Parry a Malcolm Allen.